หลังสิ้นสุดโครงการก่อสร้างทาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย–ญี่ปุ่น

ศูนย์เครื่องมือกล ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์

จะให้ความช่วยเหลือในโครงการอื่นต่อไป กรมทางหลวงได้พิจารณาเห็นว่า

ทางเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดกาญจนบุรี กับภาคเหนือ มีความจำเป็นเร่งด่วน

ที่จะจัดสร้างขึ้น เพื่อความมั่นคงของชาติ และเป็นเส้นทางลำเลียงแร่ ดังนั้น

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ กรมทางหลวง ได้ประกาศจัดตั้ง

ศูนย์เครื่องมือกลที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจุดประสงค์ของโครงการดังนี้

          1.  สร้างทางหลวงระหว่าง อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ

( ระยะทางประมาณ ๖๑ กิโลเมตร )

          2.  ดำเนินการก่อสร้างทางหลวง ในจังหวัดกาญจนบุรี

และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฯลฯ

          3.  ฝึกบุคลากรในด้านต่างๆสำหรับงานก่อสร้างทาง และให้มี

ความชำนาญในการใช้เครื่องจักรก่อสร้าง ตลอดจนการบำรุงรักษา

แก้ไข ซ่อมแซม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

          โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้จำนวน ๙๘ ล้านบาท

สำหรับซื้อเครื่องจักร และอีกประมาณ ๓๑ ล้านบาท เพื่อสมทบกับเงิน

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทางสาย อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ยังได้จัดส่งอุปกรณ์ฝึกอบรมอันประกอบด้วย

วีดีโอเทป เครื่องฉายหนัง เครื่องฉายสไลด์ และฟิล์ม ที่ใช้ฝึกอบรม

รวมทั้งตำราและเอกสารทางราชการ มูลค่าประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

          เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชุดแรกได้เข้าสำรวจพื้นที่ถึงบริเวณ

อ.ทองผาภูมิ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ซึ่งในขณะนั้น อ.ทองผาภูมิ

และ อ.สังขละบุรี ยังไม่มีถนนเข้าถึง ในฤดูฝนต้องเดินทางโดยทางเรือ

ไปตามลำน้ำแควน้อย ส่วนในฤดูแล้งรถยนต์สองเพลาพอวิ่งได้ตามทาง

ลากไม้ซึ่งในการเดินทาง ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเดินทางถึง ๒ วัน

โดยทางรถยนต์ในระยะแรกของการก่อตั้งศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน

การก่อสร้างทาง อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ โดยทันที ทั้งนี้เพื่อสนอง

โครงการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และศูนย์ฯได้เลือก

หมวดการทางไทรโยค ซึ่งตั้งอยู่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค บริเวณ กม.๔๒

ของทางหลวงหมายเลขสาย ๓๒๓ ตอน อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ เป็น

สำนักงานชั่วคราวและเป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ส่วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทั้งหมดพักอยู่ในแคมป์ก่อสร้างทาง ในระยะแรกนี้

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำครอบครัวมาอยู่ด้วยได้เพราะที่พักมีจำกัด

          หลังจากได้เลือกสถานที่ตั้งสำนักงานศูนย์ฯ หลายแห่ง

ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ จึงตกลงใช้ที่ราชพัสดุที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เนื้อที่ประมาณ ๑๖๕ ไร่ ๓ งาน เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ฯ และได้ลงมือก่อสร้าง

สำนักงาน บ้านพักข้าราชการ ห้องทดลอง โรงงาน อาคารต่างๆ ในปีเดียวกัน

รวมวงเงิน ๒๖,๗๘๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๗

ซึ่งได้ทำพิธีเปิด สำนักงานศูนย์เครื่องมือกลกาญจนบุรี ปัจจุบันนี้

ศูนย์เครื่องมือกลกาญจนบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ตามคำสั่งของกรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๘

   
   
   

We have 10 guests and no members online

119331
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
151
1129
117011
5346
5692
119331

Your IP: 3.95.63.218
2019-04-19 19:12
Visitors Counter
© ทีมไอที 2018 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี