ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคมมีภารกิจหลักคืองานก่อสร้างทางโดยวิธีดำเนินการเอง

ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๑.๗/๔/๒๕๔๖ เรื่องปรับบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน

โดยบทบาทและหน้าที่การบริหารงาน มีดังนี้

          ๑. ศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงในงานก่อสร้างและบูรณะ

ทางหลวง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงและบุคลากรภายนอก

ในงานก่อสร้างและบูรณะทา

          ๒. งานก่อสร้างทางที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน ๓ ปี เพื่อเป็นงานหลักในการฝึกเจ้าหน้าที่

          ๓. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากกรม เป็นการเร่งด่วน

เช่น งานซ่อมผิวทางคอนกรีตที่เสียหาย งานที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ

งานภัยภิบัติ และงานฉุกเฉินอื่นๆ

          ๔. นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานทาง โดยประสานงานกับสำนักวิจัย

และ พัฒนางานทาง ทำ Test section เพื่อวิจัย ในการใช้วัสดุงานทาง

และวัสดุท้องถิ่นรวมถึงเทคนิคการก่อสร้างทางใหม่ๆ

          ๕. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายศูนย์สร้างทางหล่มสักเป็น ๑ใน๕ แห่ง

ของจำนวนศูนย์สร้างทาง ทั่วประเทศ ที่เหลือได้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี และศูนย์สร้างทางสงขลา

ซึ่งศูนย์สร้างทางทั้งหมด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารงาน

ศูนย์สร้างทาง

   
   
   

We have 26 guests and no members online

093830
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
153
521
92108
3472
6410
93830

Your IP: 54.90.109.231
2018-12-19 02:24
Visitors Counter
© ทีมไอที 2018 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี