จ้างก่อสร้างงานป้องกันเชิงลาด

(CONCRETE SLOPE

PROTECTION RETAINING WALL)

ทางเลี่ยงเมืองแม่สอด

พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2

(ส่วนงานทาง) ตอนที่ 2 ส่วนที่ 4

ระหว่างกม.4+300.000-กม.5+100.000 

วันที่เริ่ม 07/05/2018 วันที่สิ้นสุด 22/05/2018

 

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

EARTH FILL IN ISLAND MEDIAN

ปริมาณงาน 5,950 ลบ.ม.(หลวม)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 1)

ระหว่างกม.48+500 - กม.51+044.14

วันที่เริ่ม 09/04/2018 วันที่สิ้นสุด 20/04/2018

 

จ้างก่อสร้างงาน STREET LIGHTING

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70

วันที่เริ่ม 05/03/2018 วันที่สิ้นสุด 12/03/2018

 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

BRIDGE APPROACH SLAB

ที่สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70

วันที่เริ่ม 20/02/2018 วันที่สิ้นสุด 27/02/2018

 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

W-BEAM GUARD RAIL BARRICADE,

W-BEAM GUARD RAIL CLASS I TYPE I,

RELOCATE OF EXISTING GUARD RAIL

และงานเป้าสะท้อนแสง จำนวน 16 รายการ

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

 
 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

BRIDGE APPROACH SLAB

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700 

 
 
 

จ้างก่อสร้างงาน

WIDENING OF EXISTING CONCRETE BRIDGE

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70 

 วันที่เริ่ม 31/01/2018 วันที่สิ้นสุด 16/02/2018

 

จ้างก่อสร้างงาน

NEW CONCRETE BRIDGE (PLANK GIRDER)

และงาน ASPHALT CONCRETE

TEMPORARY SURFACE

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

วันที่เริ่ม 24/01/2018 วันที่สิ้นสุด 12/02/2018

 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

สำนักงานโครงการชั่วคราว

ที่ทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

 วันที่เริ่ม 24/01/2018 วันที่สิ้นสุด 31/01/2018

 

จ้างก่อสร้างงาน

NEW CONCRETE BRIDGE

สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 - กม.27+050 LT.

 
 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

BARRIER CURB 0.25 M.

และงาน BARRIER CURB 0.32 M.

ที่ทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

RETAINING WALL TYPE 2B

(FOR SIDE FILL)

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70

วันที่เริ่ม 19/01/2018 วันที่สิ้นสุด 26/01/2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้างก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

และงานผิวทางคอนกรีต

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70

วันที่เริ่ม 28/12/2017 วันที่สิ้นสุด 29/01/2018

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.26/2561

จ้างก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

และงานผิวทางคอนกรีต

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 1)

ระหว่างกม.48+500 - กม.51+044.14

วันที่เริ่ม 28/12/2017 วันที่สิ้นสุด 29/01/2018

 

 

จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

วันที่เริ่ม 28/12/2017 วันที่สิ้นสุด 29/01/2018

 

ศกจ.(พ.1)/eb.24/2561

จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

วันที่เริ่ม 28/12/2017 วันที่สิ้นสุด 08/01/2018

 

ศกจ.(พ.1)/eb.23/2561

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

BARRIER CURB AND GUTTER 0.50 M.

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่1)

ระหว่างกม.48+500 - กม.51+044.14

วันที่เริ่ม 28/12/2017 วันที่สิ้นสุด 08/01/2018

 

ศกจ.(พ.1)/eb.22/2561

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

CONCRETE SLOPE PROTECTION

ที่ทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

วันที่เริ่ม 20/12/2017 วันที่สิ้นสุด 28/12/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.21/2561

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

R.C. U-DITCH TYPE D

ที่สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่1)

ระหว่างกม.48+500 - กม.51+044.14

วันที่เริ่ม 20/12/2017 วันที่สิ้นสุด 28/12/2017

 

 

จ้างก่อสร้างงาน STREET LIGHTING

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

BRIDGE APPROACH SLAB

ที่สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 - กม.27+050

(ด้านซ้ายทาง) 

วันที่เริ่ม 29/11/2017 วันที่สิ้นสุด 07/12/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.16/2561

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

R.C.MANHOLE TYPE D

FOR R.C.P 0.80 M. WITH R.C.COVER

และงาน R.C.MANHOLE TYPE E

FOR R.C.BOX CULVERTS SIZE 1.20X1.20 M.

WITH R.C COVER

ที่สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 -กม.27+050

(ด้านซ้ายทาง) 

วันที่เริ่ม 29/11/2017 วันที่สิ้นสุด 07/12/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.15/2561

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

BARRIER CURB AND GUTTER 0.50 M.

ที่สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 - กม.27+050

(ด้านซ้ายทาง) 

วันที่เริ่ม 29/11/2017 วันที่สิ้นสุด 07/12/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.14/2561

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

RETAINING WALL TYPE 2B

(FOR SIDEM FILL)

ที่สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 1)

ระหว่างกม.48+500.000 - กม.51+044.14 

วันที่เริ่ม 29/11/2017 วันที่สิ้นสุด 07/12/2017

 

 

จ้างก่อสร้างงาน

SURFACE COURSES (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 - กม.27+050 LT. 

 
 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน

CONCRETE DITCH LINING TYPE I

จำนวน 9 รายการ

ที่สายทางปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี

(ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่าง กม.24+200 - กม.27+050

(ด้านซ้ายทาง)  

วันที่เริ่ม 03/11/2017 วันที่สิ้นสุด 10/11/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.11/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SOIL AGGREGETE SUBBASE

ปริมาณงาน 20,832 ลบ.ม.(หลวม)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70 

วันที่เริ่ม 31/10/2017 วันที่สิ้นสุด 14/11/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.10/2561

งานจ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SAND EMBANKMENT

ปริมาณงาน 92,680 ลบ.ม.(หลวม)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่ 2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70 

 วันที่เริ่ม 31/10/2017 วันที่สิ้นสุด 16/11/2017

 

ศกจ.(พ.1)/eb.9/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SELECTED MATERIAL A

ปริมาณงาน 18,256 CU.M.(LOOSE)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700 

วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.8/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

EARTH EMBANKMENT

ปริมาณงาน 204,000 CU.M.(LOOSE)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700

วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.7/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SAND EMBANKMENT

ปริมาณงาน 92,680 CU.M.(LOOSE)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่2)

ระหว่างกม.51+044.14 - กม.54+397.70

วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.6/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SOIL AGGREGATE SUBBASE

ปริมาณงาน 16,112 ลบ.ม.(หลวม)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่1)

ระหว่างกม.48+500 - กม.51+044.14 

วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.5/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SAND EMBANKMENT

ปริมาณงาน 84,140 ลบ.ม.(หลวม)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 33

ตอน บางปะหัน-โคกแดง (ตอนที่1)

ระหว่างกม.48+500 - 51+044.14 

 วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.4/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SOIL AGGREGATE SUBBASE

ปริมาณงาน 29,984 CU.M.(LOOSE)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายทางหลวงหมายเลข 205

ตอนคลองห้วยไผ่-ลำนารายณ์-ช่องสำราญ

ระหว่างกม.77+540 - กม.82+700 

 วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.3/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SAND EMBANKMENT

ปริมาณงาน 59,450 CU.M.(LOOSE)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 - กม.27+050 LT. 

 วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

 

ศกจ.(พ.1)/eb.2/2561

จ้างเหมาจัดหาและขนส่ง

SOIL AGGREGATE SUBBASE

ปริมาณงาน 14,400 CU.M.(LOOSE)

กองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์

ตามจุดที่กำหนดให้

สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี

(ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 - กม.27+050 LT. 

 วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

 

งาน R.C.PIPE CULVERT

จำนวน 3 รายการ

ที่สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี

(ก่อสร้างทางคู่ขนาน)

ระหว่างกม.24+200 - กม.27+050

(ด้านซ้ายทาง)

 วันที่เริ่ม 22/08/2017 วันที่สิ้นสุด 29/08/2017

   
   
   

We have 6 guests and no members online

119327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
154
151
1125
117011
5342
5692
119327

Your IP: 3.95.63.218
2019-04-19 19:11
Visitors Counter
© ทีมไอที 2018 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี